Danh mục
Thống kê trực tuyến
Bảng báo xả khí AH-03233
Bảng báo xả khí AH-03233 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
The displayed contents can be made according to customer’s requirement.

Mô tả sản phẩm

Model
AH-03233
Supply Voltage 24V DC 670mA (bulb) 310mA (LED)
Light Source 1W bulb x 18 or ?Ø5 LED RED x 28
Display Type Non-flash
Material 0.8mm stainless steel
Color Red
Dimensions 155mm(H) x 405mm(W) x 80mm(D)

Các Sản phẩm khác: