Danh mục
Thống kê trực tuyến
Nút kéo khẩn cấp địa chỉ Hochiki DCP-AMS
Nút kéo khẩn cấp địa chỉ Hochiki DCP-AMS Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Liên hệ

DCP-ASM là dòng nút kéo khẩn địa chỉ của hãng Hochiki Mỹ.

Dùng được với tất cả các tủ báo cháy địa chỉ của hãng Hochiki Mỹ thế hệ thứ 9 trở lên, không dùng được cho tủ thế hệ thứ 8.

  • Vật liệu kim loại, rất dễ sử dụng.
  • Tác động đơn hoạt tác động kép tuỳ vào model.
  • Hai trạng thái LED, trạng thái thông thường và trạng thái khi bị kích hoạt.
  • Địa chỉ được lập trình trên EEPROM.
  • Địa chỉ có thể thay đổi khi lắp đặt.
  • Đầu nối dây cho phép đấu dây đến 2.8mm2

Các Sản phẩm khác: