Danh mục
Thống kê trực tuyến
Schneider Aptomat MCCB Compact NS 630A đến 1600A
Schneider Aptomat MCCB Compact NS 630A đến 1600A Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
MCCB COMPACT NS630b đến 1600 LOẠI THAO TÁC ĐÓNG CẮT BẰNG TAY
 
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC947-2.
MCCB thao tác đóng cắt bằng tay, được tích hợp Bộ bảo vệ điện tử Micrologic 2.0
 
MCCB COMPACT NS630b đến 1600 loại N
Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 415V Dòng định mức
(A)
Mã hiệu
loại 3P
Đơn giá
(VND)
Mã hiệu
loại 4P
Đơn giá
(VND)
50 kA 630b 33460   33463  
800 33466   33469  
1000 33472   33475  
1250 33478   33480  
1600 33482   33484  
MCCB COMPACT NS630b đến 1600 loại H
Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 415V Dòng định mức
(A)
Mã hiệu
loại 3P
Đơn giá
(VND)
Mã hiệu
loại 4P
Đơn giá
(VND)
70 kA 630b 33461   33464  
800 33467   33470  
1000 33473   33476  
1250 33479   33481  
1600 33483   33485  
 
Các Sản phẩm khác: