Danh mục
Thống kê trực tuyến
Cadivi CV – 450/750 V: TCVN 6610-3
Cadivi CV – 450/750 V: TCVN 6610-3 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
 
CV – 450/750 V: TCVN 6610-3 loại ruột dẫn cán ép chặt (CC)  
Mặt cắt danh định    Kết cấu  Đường kính ruột dẫn Chiều dày cách điện Đường kính tổng        Khối lượng dây            Điện trở DC ở 20oC                
mm2 No/mm mm mm mm kg/km W/km
10 7/1,37 3,77 1 5,77 113,8 1,83
16 7/1,73 4,74 1 6,74 172,1 1,15
25 7/2,17 5,97 1,2 8,37 270,4 0,727
35 7/2,56 7,03 1,2 9,43 365,5 0,524
50 19/1,83 8,37 1,4 11,17 503,6 0,387
70 19/2,17 9,95 1,4 12,75 696 0,268
95 19/2,56 11,72 1,6 14,92 961,8 0,193
120 37/2,06 13,22 1,6 16,42 1204,4 0,153
150 37/2,33 14,97 1,8 18,57 1544,9 0,124
185 37/2,56 16,41 2 20,41 1857,3 0,0991
240 61/2,28 18,83 2,2 23,23 2428,8 0,0754
300 61/2,56 21,09 2,4 25,89 3039,1 0,0601
400 61/2,94 24,27 2,6 29,47 4002,7 c

Các Sản phẩm khác: