Danh mục
Thống kê trực tuyến
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải động cơ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải động cơ Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Dãy chỉnh nhiệt: 0.12 ~ 660A

- Loại hai phần tử nhiệt, bào vệ quá tải

- Loại ba phần tử nhiệt, bảo vệ quá tải và mất pha (KP)

- Tiếp điểm phụ 1NO, 1NC

- Nút Test và Reset

Các Sản phẩm khác: