Danh mục
Thống kê trực tuyến
Áp tô mát chống dòng rò loại nhỏ (RCCB)
Áp tô mát chống dòng rò loại nhỏ (RCCB) Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Dòng định mức: 25A/ 40A/ 63A

- Số cực: 2 (1P+N), 4 (3P+N)

- Dòng rò: 30mA, 300mA

- Điện áp: 230/400V

- Tiêu chuẩn: IEC 61008-1

Các Sản phẩm khác: