Danh mục
Thống kê trực tuyến
CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY S-626
CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY S-626 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY
- Nguồn cấp: DC12V
- Cường độ: 85dB
- Kết nối với các trung tâm báo động: KS-269C, KS-858E,
KS-899, KS-899GSM, NX
Các Sản phẩm khác: