Danh mục
Thống kê trực tuyến
ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA ABT-100
ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA ABT-100 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA
- Khoảng cách quét: 100m Outdoor, 300m Indoor
- Góc điều chỉnh: ± 90° (Horizontal), ± 10° (Vertical)
- Thời gian đáp ứng: 50 - 700ms
- Ngõ ra báo động: AC/DC30V/0.5A max
- Nguồn cung cấp:  DC13.8 ~ 24V
- Kích thước (H)x(W)x(D): 171x82x77mm
- Trọng lượng: 1Kg
- Kết nối với các trung tâm báo động có dây: KS-58E, KS-899, KS-899GSM, NX
Các Sản phẩm khác: