Danh mục
Thống kê trực tuyến
NÚT NHẤN KHẨN CÓ DÂY SS-075
NÚT NHẤN KHẨN CÓ DÂY SS-075 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
NÚT NHẤN KHẨN CÓ DÂY:
- Nút nhấn khẩn “Emergency”.
- Ngõ ra NO/NC
- Kết nối với các trung tâm báo động có dây: KS-58E, KS-899, KS-899GSM, NX
Các Sản phẩm khác: