Danh mục
Thống kê trực tuyến
LIÊN LẠC NỘI BỘ HỮU TUYẾN CM-800S
LIÊN LẠC NỘI BỘ HỮU TUYẾN CM-800S Bookmark and Share
Giá bán:  409.000 VND
Số lượng: 
 
Thông tin
Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) không tay nghe
Máy con CM-800S
- Kết nối với máy chủ CM-810
- Kết nối đơn giản chỉ cần nhấn nút là tự động gọi về máy chủ
-Âm thanh to rõ trung thực
- Không cần nguồn riêng (lấy nguồn từ máy chủ)
Các Sản phẩm khác: