Danh mục
Thống kê trực tuyến
LIÊN LẠC NỘI BỘ HỮU TUYẾN TP-K
LIÊN LẠC NỘI BỘ HỮU TUYẾN TP-K Bookmark and Share
Giá bán:  309.000 VND
Số lượng: 
 
Thông tin
Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) có tay nghe
Máy con TP-K
- Kết nối với máy chủ TP-12RM
- Kết nối đơn giản chỉ cần nhất tay nghe là tự động gọi về máy chủ
-Âm thanh to rõ trung thực
- Không cần nguồn riêng (lấy nguồn từ máy chủ)
Các Sản phẩm khác: