Danh mục
Thống kê trực tuyến
Hộp kéo khẩn cấp địa chỉ Hochiki DCP-AMS-LP
Hộp kéo khẩn cấp địa chỉ Hochiki DCP-AMS-LP Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Liên hệ

  • DCP-AMS-LP: Nút kéo khẩn cấp địa chỉ
  • Chất liệu hoàn toàn bằng kim loại
  • Loại 2 thao tác và reset bằng khóa lục giác.
  • Rất dễ sử dụng
  • Led chỉ thị cho biết trạng thái chờ và báo động
  • Địa chỉ được lập trình trong EEPROM
  • Địa chỉ có thể được lập trình khi đã lắp đặt

Các Sản phẩm khác: