Danh mục
Thống kê trực tuyến
Chuông báo cháy YFB-B6
Chuông báo cháy YFB-B6 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Mô tả sản phẩm

Mô tơ chạy với mức tiêu thụ dòng thấp
Chuông báo cháy được điều khiển bởi các thiết bị cảm biến hoặc con người và âm thanh báo giống như khi xảy ra cháy.
Thiết kế cấu trúc đặc biệt rất bền vững, chuông có thể kêu 40 giờ liên tục mà không gây giảm hiệu suất và cấu trúc thiết kế.

Các Sản phẩm khác: