Danh mục
Thống kê trực tuyến
Cadivi CXV – RUỘT ÉP CHẶT – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH GIẢM (3+1)
Cadivi CXV – RUỘT ÉP CHẶT – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH GIẢM (3+1) Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
õi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor  
 
C/dày Mặt cắt Kết Cấu C/dày    
C. điện d/định Structure C. điện  
Insul. Nominal   Insul.  
Thick. area   Thick.  
mm mm2 N0 /mm mm mm mm  
0,9 16 7/1,73 0,7 1,8 21  
0,9 16 7/1,73 0,7 1,8 22  
0,9 16 7/1,73 0,7 1,8 23  
0,9 22 7/2,03 0,9 1,8 25  
1 22 7/2,03 0,9 1,8 26  
1 25 7/2,17 0,9 1,8 28  
1 35 7/2,56 0,9 1,8 28  
1 30 7/2,33 0,9 1,8 30  
1 35 7/2,56 0,9 1,8 30  
1,1 35 7/2,56 0,9 1,9 32  
1,1 50 19/1,83 1 1,9 33  
1,1 50 19/1,83 1 2 35  
1,1 50 19/1,83 1 2,1 37  
1,1 70 19/2,17 1,1 2,1 38  
1,2 50 19/1,83 1 2,1 38  
1,2 60 19/2,03 1 2,1 39  
1,2 70 19/2,17 1,1 2,2 41  
1,2 95 19/2,56 1,1 2,2 41  
1,2 60 19/2,03 1 2,2 42  
1,2 70 19/2,17 1,1 2,2 42  
1,4 70 19/2,17 1,1 2,4 47  
1,4 95 19/2,56 1,1 2,4 47  
1,6 95 19/2,56 1,1 2,5 51  
1,6 120 19/2,84 1,2 2,5 52  
1,6 100 19/2,64 1,2 2,6 53  
1,6 120 19/2,84 1,2 2,6 53  
1,6 125 19/2,94 1,2 2,6 53  
1,7 120 19/2,84 1,2 2,7 58  
1,7 150 37/2,33 1,4 2,8 59  
1,7 185 37/2,56 1,6 2,8 59  
1,8 150 37/2,33 1,4 2,9 64  
1,8 185 37/2,56 1,6 3 65  
2 185 37/2,56 1,6 3,2 73  
2 240 61/2,28 1,7 3,3 74  
               
 
Các Sản phẩm khác: