Danh mục
Thống kê trực tuyến
Cadivi CV – 450/750 V : TCVN 6610-3 loại ruột dẫn không cán ép chặt (NC)
Cadivi CV – 450/750 V : TCVN 6610-3 loại ruột dẫn không cán ép chặt (NC) Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

 

 Mặt cắt danh định   Nominal area Kết cấu Contruction Đường kính ruột dẫn  Conductor diameter * Chiều dày cách điện  Insulation thickness Đường kính tổng        Overall diameter * Khối lượng dây           Weight *
mm2 No/mm mm mm mm kg/km
1,5 7/0,52 1,56 0,7 2,96 21,1
2,5 7/0,67 2,01 0,8 3,61 33,3
4,0 7/0,85 2,55 0,8 4,15 49,2
6,0 7/1,04 3,12 0,8 4,72 69,7
10 7/1,35 4,05 1,0 6,05 116,3
16 7/1,70 5,10 1,0 7,10 175,7
25 7/2,14 6,42 1,2 8,82 276,1
35 7/2,52 7,56 1,2 9,96 372,9
50 19/1,80 9.00 1,4 11,80 511,9
70 19/2,14 10,70 1,4 13,50 706,9
95 19/2,52 12,60 1,6 15,80 976,7
120 37/2,03 14,21 1,6 17,41 1220,3
150 37/2,30 16,10 1,8 19,70 1565,4
185 37/2,52 17,64 2,0 21,64 1881,9
240 61/2,25 20,25 2,2 24,65 2458,5
300 61/2,52 22,68 2,4 27,48 3075,9
400 61/2,90 26,10 2,6 31,30 4050,1

Các Sản phẩm khác: