Danh mục
Thống kê trực tuyến
Cadivi AV – 450/750 V: TCVN 6610-3  loại ruột dẫn cán ép chặt (CC)
Cadivi AV – 450/750 V: TCVN 6610-3 loại ruột dẫn cán ép chặt (CC) Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

 

Mặt cắt danh định   Nominal area Kết cấu Contruction Đường kính ruột dẫn  Conductor diameter * Chiều dày cách điện  Insulation thickness Đường kính tổng        Overall diameter * Khối lượng dây           Weight *
mm2 No/mm mm mm mm kg/km
10 7/1,37 3,77 1,0 5,77 51,3
16 7/1,73 4,74 1,0 6,74 73,0
25 7/2,17 5,97 1,2 8,37 113,5
35 7/2,56 7,03 1,2 9,43 147,9
50 19/1,83 8,37 1,4 11,17 201,8
70 19/2,17 9,95 1,4 12,75 269,4
95 19/2,56 11,72 1,6 14,92 370,3
120 37/2,06 13,22 1,6 16,42 451,9
150 37/2,33 14,97 1,8 18,57 578,9
185 37/2,56 16,41 2,0 20,41 697,7
240 61/2,28 18,83 2,2 23,23 903,7
300 61/2,56 21,09 2,4 25,89 1126,0
400 61/2,94 24,27 2,6 29,47 1469,2Các Sản phẩm khác: