Danh mục
Thống kê trực tuyến
 Bình chữa cháy Mini Flameout 500g
Bình chữa cháy Mini Flameout 500g Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Thông tin kỹ thuật số :
+ Sức chứa: 0.5kg
+ Đường kính ngoài: 66mm
+ Chiều cao xilanh: 218 mm
+ Trọng lượng Xilanh: 80g
+ Trọng lượng bột: 500g
+ Trọng lượng bình chữa cháy: 660g
+ Ap suất tối đa : 8Bar
+ Phạm vi nhiệt độ: -20oC~+55oC
Các Sản phẩm khác: