Danh mục
Thống kê trực tuyến
Nút nhấn khẩn vuông bể kính AH - 0217
Nút nhấn khẩn vuông bể kính AH - 0217 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Nút nhấn khẩn thường sữ dụng cho các trung tâm báo cháy

- Nhiệt độ làm việc -25°C ~ 85°C

-Kích thước : 88x88x52

- Optional : Có nắp chụp

Các Sản phẩm khác: