Danh mục
Thống kê trực tuyến
ACB Mitsubishi AE4000-SW-3P-4000A-130kA Drawout
ACB Mitsubishi AE4000-SW-3P-4000A-130kA Drawout Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
  • Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type).

  • Dòng định mức: 4000A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch: 130kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

Các Sản phẩm khác: