Danh mục
Thống kê trực tuyến
ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2000A-85kA Drawout
ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2000A-85kA Drawout Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
  • Loại: kiểu lắp ngoài (Drawout type).

  • Dòng định mức: 2000A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch: 85kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

Các Sản phẩm khác: