Danh mục
Thống kê trực tuyến
Hộp chứa MCB gắn nổi 4CC1
Hộp chứa MCB gắn nổi 4CC1 Bookmark and Share
Mã SP: 4CC1
Liên hệ
Thông tin
Hộp chứa MCB gắn nổi hộp chứa bảo vệ MCB từ bên ngoài, cung cấp đầy đủ các loại thiết bị điện và phụ kiện: hộp chứa MCB các loại, số lượng từ 1 - 6 MCB, hộp cầu dao an toàn, bảo vệ cầu dao từ các tác động bên ngoài
Các Sản phẩm khác: