Danh mục
Thống kê trực tuyến
Kẹp đỡ ống Ø16 E280/16
Kẹp đỡ ống Ø16 E280/16 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Kẹp đỡ ống Ø16 phụ kiện ống luồn, các phụ kiện gắn nối, liên kết các ống luồn dây điện, giúp cho việc lắp ráp ông luồn linh hoạt hơn, gia tăng khoảng cách, linh hoạt qua các ngõ rẻ, cung cấp sỉ và lẻ thiết bị điện công nghiệp Sino, Vanlock, SP
Các Sản phẩm khác: