Danh mục
Thống kê trực tuyến
MCCB Sino SBS SERIES 3 Cực 25 KA 20 A SBS103b/20
MCCB Sino SBS SERIES 3 Cực 25 KA 20 A SBS103b/20 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Series sản phẩm SBS SERIES
Kiểu 100AF
Số cực 3 Cực
Khả năng cắt 25 KA
Dòng định mức 20 A

Các Sản phẩm khác: