Danh mục
Thống kê trực tuyến
Card FX32
Card FX32 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Card FX32
Mở rộng 8 máy nhánh, dùng cho 
Series FX432PC từ cấu hình 4 trung kế 24 máy nhánh lên 4 trung kế 32 máy nhánh.
 
Các Sản phẩm khác: