Danh mục
Thống kê trực tuyến
Card FX24
Card FX24 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Model

Card FX24

Chức năng

* Mở rộng 8 máy nhánh, Dùng cho các loại tổng đài ADSUN FX432PC Serier

* Nâng cấp cấu hình 4 trung kế 16 máy nhánh lên cấu hình 4 trung kế 24 máy nhánh

Bảo hành

  12 tháng


Các Sản phẩm khác: