Danh mục
Thống kê trực tuyến
Tổng đài điện thoại Adsun FX432PC
Tổng đài điện thoại Adsun FX432PC Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Tổng đài điện thoại Adsun FX432PC (4-16) cấu hình 4 vào ra 24 máy lẻ, cho phép đổi số máy linh hoạt, gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account). lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường. Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.
 • Cấu hình tổng đài Adsun FX432PC:  4 line vào 16 máy ra, mở rộng tối đa 32 máy nhánh
 • Khoảng cách tối đa từ tổng đài đến máy nhánh 1000 m
 • Chế độ phục vụ tự động DISA(Option) Phát lời chào khi có cuộc gọi vào.
 • Đổ chuông theo chế độ ngày và đêm.
 • Chặn cuộc gọi đi theo từng dịch vụdi động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..).
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code.
 • Đổi số điện thoại nội bộ.
 • Gọi nội bộ không tốn cước phí.
 • Chuyển cuộc gọi linh hoạt và dễ dàng.
 • Cài đặt lập trình rất thuận tiện bằng máy điện thoại thường, lệnh đơn giản.
 • Rước cuộc gọi từ trung kế vào.
 • Điện thoại hội nghị 3 người.
 • Chọn số chiếm ra trung kế số 0 hoặc 9.
 • Đổ chuông nhờ khi vắng mặt (Call Forward).
 • Đổ chuông phân biệt cuộc gọi nội bộ và cuộc gọi từ ngoài trung kế vào.
 • Thông báo có cuộc gọi từ trung kế vào khi máy nhận chuông đang bận.
 • Phát nhạc chờ khi chuyển máy.
 • Lựa chọn trung kế để gọi ra ngoài.
Các Sản phẩm khác: