Danh mục
Thống kê trực tuyến
Hiển thị phụ 20 Zone PEX-20H
Hiển thị phụ 20 Zone PEX-20H Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Hiển thị phụ 20 Zone Hochiki PEX-20H

Dạng: Tủ hiển thị phụ 5 đến 210 Zones.
Model Name: PEX-xxG : gắn nổi.
PEX-xxGU : gắn âm tường.
Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210
Điện áp làm việc: DC24V
Đèn hiển thị zone dạng LED
Cấp nguồn từ trung tâm báo cháy.

 
Các Sản phẩm khác: