Danh mục
Thống kê trực tuyến
Hiển thị phụ 10 Zone. PEX-10H
Hiển thị phụ 10 Zone. PEX-10H Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Dạng: Tủ hiển thị phụ 5 đến 210 Zones.
Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210
Điện áp làm việc: DC24V
Đèn hiển thị zone dạng LED
Cấp nguồn từ trung tâm báo cháY

 

Các Sản phẩm khác: