Danh mục
Thống kê trực tuyến
Hiển thị phụ 5 Zone. PEX-05H
Hiển thị phụ 5 Zone. PEX-05H Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

– Dạng: Tủ hiển thị phụ 5 đến 210 kênh.
– Model Name: PEX-xxG : gắn nổi.
– PEX-xxGU : gắn âm tường.
– Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210
– Điện áp làm việc: DC24V
– Đèn hiển thị zone dạng LED

– Cấp nguồn từ trung tâm báo cháy.

Các Sản phẩm khác: