Danh mục
Thống kê trực tuyến
YF1-0010L
YF1-0010L Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh
 Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
Chế độ chờ pin bảo vệ.
Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng.
Kiểm tra điện áp bất thường.
Thiết kế mô đun.
Lắp đặt với ABS chống cháy
Kích thước: 260 (H) × 330 (W) × 96 (D) mm
Các Sản phẩm khác: