Danh mục
Thống kê trực tuyến
YF3-0005L
YF3-0005L Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy YF3-0005L


Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy YF3-0005L

– Tủ báo cháy thông dụng 5 zones YUN-YANG YF3-0005L.

– Chỉ số mạch tích hợp: mỗi mạch được trang bị chức năng giám sát trên lửa, phá vỡ mạch và ngắn mạch, tương ứng.

– Phát hiện số lỗi cho nguồn điện áp: bất cứ khi nào một lỗi điện áp được phát hiện bởi hệ thống, báo động lỗi sẽ âm thanh và một chỉ báo sẽ sáng trên.

– Hai giai đoạn chức năng chậm trễ báo động để ngăn chặn các báo động sai: Khi phát hiện kích hoạt lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự động thiết lập lại các máy dò.

– Nếu tín hiệu khác được nhận được trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, sau đó hệ thống sẽ xác nhận rằng có một ngọn lửa.

Các Sản phẩm khác: