Danh mục
Thống kê trực tuyến
Báo Khói Độc Lập KW- SM05
Báo Khói Độc Lập KW- SM05 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
1. Cảm ứng khói đậm và báo động Bíp … Bíp…  (85dB - 1m)
2. Nguồn điện: Pin 9VDC (chú ý chọn Pin chất lượng cao loại alkalescence (type:6LR61) để đảm bảo sử dụng được lâu, khoảng 1 năm.
3. Chức năng báo Pin yếu: tiếp báo Bíp chậm, liên tục báo trong thời gian 30 ngày và chú ý thay Pin
4. Nút kiểm tra thiết bị: nhấn vào nút trên thiết bị trong vòng 3 giây nếu báo động là thiết bị đang làm việc ổn định 
Các Sản phẩm khác: