Danh mục
Thống kê trực tuyến
Phụ Kiện Bộ Trung Tâm Đầu Dò PS01
Phụ Kiện Bộ Trung Tâm Đầu Dò PS01 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Khoảng cách cảm ứng: 4 - 6 m 

Khoảng cách truyền về bộ trung tâm: 20 ~ 50 m

Nguồng điện: sử dụng Pin 9 VDC

Các Sản phẩm khác: