Danh mục
Thống kê trực tuyến
Phụ Kiện Bộ Trung Tâm Đầu Dò PS02
Phụ Kiện Bộ Trung Tâm Đầu Dò PS02 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Khoảng cách cảm ứng: 4 - 6 m  
Khoảng cách truyền về bộ trung tâm: không giới hạn khoảng cách 
Nguồn điện: sử dụng nguồn điện 12 VDC
Các Sản phẩm khác: