Danh mục
Thống kê trực tuyến
Phụ Kiện Bộ Trung Tâm Đầu Dò PS02
Phụ Kiện Bộ Trung Tâm Đầu Dò PS02 Bookmark and Share
Mã SP: Phụ Kiện Bộ Trung Tâm Đầu Dò PS02
Liên hệ
Thông tin
Khoảng cách cảm ứng: 4 - 6 m  
Khoảng cách truyền về bộ trung tâm: không giới hạn khoảng cách 
Nguồn điện: sử dụng nguồn điện 12 VDC
Các Sản phẩm khác: