Danh mục
Thống kê trực tuyến
Nút Nhấn khẩn EB01
Nút Nhấn khẩn EB01 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Khoảng cách kết nối tới trung tâm :  50 m ~ 100 m
Tần số học mã kết nối :  433Mhz
Kích thước : 70x40x20 mm
Các Sản phẩm khác: