Danh mục
Thống kê trực tuyến
Báo Trộm Laptop, ĐTDĐ KW-i113
Báo Trộm Laptop, ĐTDĐ KW-i113 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
jac cắm: 3,5 mm
Chuông báo: Còi hú.
Điện áp nguồn cho thiết bị: Dùng pin 9V.
Âm báo: 09dB.
Báo động: báo động tại chỗ.
Các Sản phẩm khác: