Danh mục
Thống kê trực tuyến
Báo Động Cúp Điện KW-PC01
Báo Động Cúp Điện KW-PC01 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Chuông báo: Còi hú.
Điện áp nguồn cho thiết bị: Dùng pin 9V.
Âm báo: 09dB.
Báo động: báo động tại chỗ.
Các Sản phẩm khác: