Danh mục
Thống kê trực tuyến
Báo Khách Độc Lập I-16
Báo Khách Độc Lập I-16 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Góc quét: 4 ~ 63 , 110 x  30 độ - Nguồn cấp : 3 pin AAA                                                             
-  Adaptor 9~15VDC(chưa có adaptor đi kèm)
- Âm lượng : 25 ~ 40dB
Các Sản phẩm khác: