Danh mục
Thống kê trực tuyến
Đèn khẩn cấp KT-2200 EL
Đèn khẩn cấp KT-2200 EL Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Đèn khẩn cấp KT-2200 EL

Khi mất điện tự động sáng lên
Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz
Bóng đèn: 6V 6 W x2 bóng
Bình ắc quy khô: 6V 5Ah
Dòng điện sạc: 250 mA
Thời gian sạc: 24 giờ
Thời gian thắp sáng: 
+ Chế độ 1 bóng = 4 giờ
+ Chế độ 2 bóng = 2 giờ
Các Sản phẩm khác: