Danh mục
Thống kê trực tuyến
FV - 20AL9
FV - 20AL9 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Quạt hút gắn tường dân dụng: Panasonic
Loại 1 chiều ó màn che
Công suất: 22W
Lưu lượng gió : 546
Độ ồn:40dB
Các Sản phẩm khác: