Danh mục
Thống kê trực tuyến
Áp tô mát bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò (RCBO)
Áp tô mát bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò (RCBO) Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Dòng định mức (A): 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

- Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

- Dòng rò (mA):  30, 100, 300

- Số cực: 2P (1P+N)

- Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

- Điện áp hoạt động: 230V

Các Sản phẩm khác: