Danh mục
Thống kê trực tuyến
Áp tô mát dạng tép (MCB)
Áp tô mát dạng tép (MCB) Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Dòng định mức 6~63A

- Số cực: 1, 2, 3, 4P, 3P+N, 1P+N

- Dòng cắt:

  + BHW-T4: 4,5kA

  + BHW-T10: 10kA

- Đặc tính cắt: B, C, D

- Điện áp cách điện, Ui: 230V/440V

- Tiêu chuẩn: IEC 60898-1

Các Sản phẩm khác: