Danh mục
Thống kê trực tuyến
Biến tần FR-F700
Biến tần FR-F700 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
THỐNG TIN SẢN PHẨM
• Tầm công suất: 0.75K ~ 630KW

• Tầm tần số ra: 0.5 ~ 400Hz
• Có mốt tiết kiệm năng lượng nâng cao đặc biệt cho bơm và quạt
• Giám sát tíêt kiệm năng lượng:
Hiệu quả tiết kiệm năng lương có thể được hiển thị trên đơn vị điều khiển
với nhiều kiểu dạng khác nhau và giá trị trong KW
+ Trị giá hiện tại trong KW, %
+ Trị giá trung bình trong KW, %
+ Trị giá hằng năm trong KWH hay %
• Điều khiển vec-tơ thông lương từ đơn giản
• Thiết kế tuổi thọ cao và dịch vụ chuẩn đóan
• Chức năng tự động khởi động lại, hãm mô tơ
• Điều khiển PID nâng cao
• Khả năng nối mạng PROFIBUS/DP, device Net, CAN open, CC-Link, LonWorks, USB
• Chức năng chuyển đa bơm
Các Sản phẩm khác: