Danh mục
Thống kê trực tuyến
30A ELB không bảo vệ quá tải
30A ELB không bảo vệ quá tải Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

30A, 15mA, 240VAC / 1.5kA

- ELB không có bảo vệ quá tải

- ELB w/o O.C protected

Các Sản phẩm khác: