Danh mục
Thống kê trực tuyến
Đèn công viên OLC140E27
Đèn công viên OLC140E27 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin
Tiêu chuẩn sản xuất / Standards:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598
Bảng quy cách
 
Kích thước

KT OLC140E27


Các Sản phẩm khác: