Danh mục
Thống kê trực tuyến
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ TB2128E7
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ TB2128E7 Bookmark and Share
Liên hệ
Thông tin

Loại hằng tuần
190-240VAC,50-60Hz,30A
16 Chế độ cài đặt(8 bật- 8 tắt)                                                          
Thời gian cài tối thiểu 15 phút
Có pin dự trữ 5 năm
Các Sản phẩm khác: